September 2, 2008

Gaseous

Paalala:

Hindi lang sa pagpapalipas ng gutom, pagkain ng chichirya, o sa nabulok na dighay nanggagaling ang kabag (gas pain).

Nagmumula din ito sa pagtulog ng nakatutok ang number 3 na bintilador sa tumbong mo.


Kaya sa susunod, wag makalimot na i-swing ang bentilador kung gusto mo itong ipwesto sa tumbong mo.


0 Winners: