January 5, 2012

Tumblr Ask of the Day: Is it possible na virgin pa ang girl kahit di dumugo kapag pinasok?

It’s really hard to tell since I don’t have a vagina of my own to answer your question with (if I had one, I’m sure it’s not going to be a virgin one anymore), and I think it’s unfair to ask someone to perform an actual test of this ‘phenomenon’ for the sake of answering your question.

Bago ko sagutin ang tanong mo, itinanong ko na din ito sa ilan sa mga kasamahan ko sa opisina.

Ang sabi nila, pwede na ding mawasak ang hymen - ang manipis na membrane na nakabungad sa kepyas - sa ilang physical activities tulad ng gymnastics, pagbibisikleta, pag-bukaka on a daily basis, at aksidenteng pagkaka-upo sa titi ng kung sino mang hubad na lalaki.

Tapos, I consulted Kumpareng Google and asked him about “Will a vagina always bleed on its first penetration?”

Here’s what I found out, so far:

From this copy-pasted Cosmopolitan article -

Many people believe that bleeding after intercourse is a sign of virginity because it proves that the hymen — a thin, fleshy membrane that partially covers the vaginal opening — “broke.” But not all women bleed the first time they have sex. Not only can hymen tissue simply stretch during penetration, rather than tear and bleed, but it is also very common for the hymen to rip before a woman ever has sex. Physical exercise, like riding a bike or doing gymnastics, injury to the genital area, or inserting a tampon, finger, or sex toy into the vagina can all cause the hymen to split. Sometimes there will be discomfort and blood when the hymen tears, or there may be no blood or pain at all. In fact, you may not even know when your hymen breaks.

Base sa article na ‘yan at sa sagot ng mga kaopisina ko, may mga physical activities na maaaring makapunit ng hymen ng isang babae, at ang siya ring magiging dahilan ng hindi niya pagdurugo sa unang tagpo at virgin pa siya.

Sabi din dito sa Gynecology article

… the hymen is a poor indicator of whether a woman has actually engaged in sexual intercourse because a normal hymen does not completely block the vaginal opening.

So kung maliit naman ang titi ng unang naka-sex nung babae eh pwede pa din niyang i-declare na virgin siya kasi hindi naman na-damage ang kanyang hymen.

At samakatuwid, kung hindi pa napapasukan ng sandata ang hiyas ng isang babae at hindi naman ito nagdugo, virgin pa din siya dahil maraming nabibiling virginity soap at ugat-ugat sa Quiapo na makapagpapabalik ng virginity ng isang pekpek.

Bakit, may issue ba kung virgin pa o hindi ang isang babae?

0 Winners: