April 11, 2010

Account Recovery

Okay, so hindi ko na maalala ang account details ko sa pussy-ass bitch na blog ko na 'to.


Anyway, gusto ko na ulit mag-blog. Marami akong mahahabang post at naboboringan na ako sa Tumblr kaya naman dapat na akong magbalik-loob sa tunay na nagbigay sa akin ng pansin. Drama fuck.

Ge, see you this coming May, dear Blogspot.

Elongate...